Stikkordarkiv: flom

Flom og styrtregn – hva kan vi gjøre?

Styrtregn skapte problemer i Fredrikstad i helgen. Nå er det varslet mer. Foto: Jon-Andreas Seth Johansen

Mange har blitt rammet av oversvømmede kjellere etter helgens styrtregn. Det er store materielle skader og leit for de som er rammet. Det er ikke sikkert det er 100 år til neste gang, for alt tyder på at klimaet blir villere og våtere i framtida.

Bymiljølista nevner disse problemene flere steder i vårt program, og vi vil jobbe for disse sakene:

-Problemer med overvann møtes bedre med grønne tak og jorddekker enn med asfalt og betongbygg


-Gamle bekkefar og diker bør holdes åpne eller gjenåpnes for å håndtere problemer med overvann

-Bekkene må vernes, la kantvegetasjon stå langs jordene. Lukkede bekker åpnes der det er mulig. Vi må ta vare på dammer og tjern, grave opp lukkede dammer der det er mulig.

Vi må forberede oss på store nedbørsmengder. Bonusen for disse tiltakene er mere grønt, og bekkefar vi kan vandre langs.

Les hele Bymiljølistas valgprogram her

Se Bymiljølistas valgliste 2019 her