Møteplan 2023:

De fleste av våre styremøter er US-møter, som står for utvidet styremøte.
Medlemmer av Bymiljølista har møte- og talerett, og oppfordres til å delta på møtene.

Meld gjerne fra til styreleder Jonas Qvale på joqv@fredrikstad.kommune.no hvis du har tenkt å komme.

Møteplan i BYM 2023:

Fredag 17. februar kl. 18.00 – Nominasjonsmøte – Fagerliveien 3
Onsdag 3. mai kl. 19.00 – Utvidet styremøte – Fagerliveien 3