Lysere tider for Mørkedalsskogen

Bingedammen_foto_Vidar_Kolstad

Utsikt til Bingedammen fra Mørkedalskogen. Bymiljølista mener at dette unike og naturnære området må bevares – fullt og helt. Foto: Vidar Kolstad

Onsdag 17. oktober avviste et enstemmig planutvalg Skolt eiendoms utbyggingsplaner i Mørkedalsskogen. Saken «Vern Mørkedalsskogen» har fått over 1800 underskrifter siden planinitiativet fra Skolt ble offentliggjort i våres.

Torsdag 18. oktober ble Kommunedelplan for naturmangfold vedtatt i Bystyret – der er Mørkedalsskogen omtalt som et løvskogsområde langs Glomma som det bør tas særlig hensyn til.

Bymiljølista vil fortsette å jobbe for et varig vern av Mørkedalsskogen!

Fredriksstad Blad om behandlingen i planutvalget:

«Aksjonsgruppen fikk derimot masse ros for engasjementet i planutvalget.

– Høyre vil rose lokalbefolkningen i saken for virkelig å vise engasjement. Det setter vi pris på. Vi er jo sterkt opptatt av å verne natur og rekreasjonsområder, sa Stian Bjerkebakke Westin (H).

Camilla Eidsvold (SV) hadde også honnør til aksjonsgruppa på lager. Hun pekte på viktigheten av å ta vare på kommunens grøntområder i en tid da målet er å fortette i sentrum.»

All ære til Stig Torp og alle andre som har engasjert seg i saken, og til Fredrikstads politikere som har tatt riktige og kloke avgjørelser i saken!

 

Les Fredriksstad Blads artikkel om behandlingen i Planutvalget her.

Ny, elektrisk byferge ferdigstilles!

Bymiljølista er initiativtagerne til gratis ferge (vi har foreslått det siden 1987), og nå gleder vi oss til at byen vår skal få en ny ferge, attpåtil elektrisk!
Kapasiteten på fergene begynner å sprenges, så det må kanskje bli enda flere ferger om ikke så lenge? Vannveiene våre er vedlikeholdsfrie, og ligger jo der – de må brukes!

Fredriksstad Blad rapporterer fra Swede Ship Marine AB i Djupvik på Tjørn:

«Ladningen skjer ved at en plate på skrogets babord side treffer seg til en plate festet mellom to peler på Vestsiden. Ladningen starter øyeblikkelig og foregår til fergen forlater kaien, eller til batteriene er toppladet.»

Les hele artikkelen i Fredriksstad Blad her

 

 

Bymiljølista mener: Vern Bingedammen og Mørkedalen

Av Jonas Qvale, 9. mai 2018 – 

 

– Det klokeste Fredrikstad kommune kan gjøre nå, er å si blankt nei til de foreslåtte planene, og sikre et varig vern av Bingedammen og Mørkedal, skriver Bymiljølistas leder Jonas Qvale.

Utsikt til Bingedammen fra Mørkedalskogen. Bymiljølista mener at dette unike og naturnære området må bevares – fullt og helt. Foto: Vidar Kolstad

Jeg går fra gamle Fredriksstad bryggeri og opp til Bingedammen for å møte representanter for innbyggeraksjonen for vern av Mørkedalsskogen og en journalist fra Fredriksstad Blad (les saken her). Jeg har litt dårlig tid, siden jeg ble nødt til å klemme inn møtet mellom jobb og annen aktivitet, og jeg er rett og slett litt stressa. Jeg går raskt forbi demningen som nylig er utbedret, og videre langs den smale stien til høyre for dammen, mens jeg lytter og ser rundt meg. I dammen er det frosk, padder og salamander – jeg har ofte gått hit med barna mine på denne tiden av året og kikket på dem, og vi har følt oss privilegerte som har et så flott naturområde i nærheten.

I enden av dammen er det nøkkeroser som vil stå i full blomst senere i sommer. Over meg hører jeg munter kvitring fra fugler som stortrives i blandingsskogen nord for dammen – det området som heter Mørkedal.

Når jeg går inn i skogen merker jeg at det, foruten fuglenes kurtise, revirmarkering og lovprising av vårens komme, ellers er temmelig stille. Veistøy, anleggsaktivitet og bruset fra storbyen forsvinner bak skogens symfoni av harmoniserte lyder. Mellom trærne, på skogbunnen, er det tepper av hvitveis. Jeg merker at stresset jeg kjente på ti minutter tidligere er helt borte, og jeg føler meg avslappet og rolig. Jeg møter noen barn fra Wilbergjordet familiebarnehage som er på tur i området, og jeg hilser på to karer som lufter hundene sine her.

Det har kommet et planinitiativ fra Skolt eiendom og SG arkitekter om bygging av 26 boenheter her i Mørkedalsskogen. De foreslår å bygge en veisløyfe inn i skogen med tosidig bebyggelse. Jeg tror verken rådyrflokken som bor her, revene, frosken eller hakkespettene vil sette særlig pris på det. Området brukes flittig til rekreasjon av folk fra Cicignon til Lisleby, fra Lahelle til Trara. Barnehagene i området er her flere ganger i uken.

Bymiljølista mener at å tillate bygging her vil være helt uforsvarlig, både av hensyn til folkehelse og ivaretagelse av naturmangfoldet. Det er heller ikke i tråd med kommunens egne planer for naturmangfold og tilgjengelighet til natur for innbyggerne.

I løpet av det siste året har vi mistet de store asketrærne ved Kniple gård – til tross for at Planutvalget forsøkte å hindre det – og vi har mistet en rekke majestetiske trær langs Glomma i forbindelse med «Riverside»-utbyggingen. Jeg er bekymret for sentrumsnære parker og grøntområder helt ned på nivå med individuelle trær, og nå gjelder det en hel liten «villskog» midt i byen.

Bjørndalsdammene har fått en flott oppgradering av turstier, med bjørneskulpturer, benker og trimapparater. Dammene ligger i et område der de fleste har god økonomi og utdannelse godt over gjennomsnittet. Bingedammen og skogen i Mørkedal ligger mellom Lisleby og Lahellemoen, som begge er «røde» områder ifølge levekårsundersøkelsen, og som skal prioriteres. Her kunne man enkelt oppgradert stien med noen lass pukk og grus, satt opp noen benker og bygget gapahuk og bålplasser.

Det klokeste Fredrikstad kommune kan gjøre nå, er å si blankt nei til de foreslåtte planene, og sikre et varig vern av Bingedammen og Mørkedal. Det vil glede de mange som bruker området daglig, det vil sikre naturmangfoldet, og det vil bli lagt merke til nasjonalt – og det vil bidra til å gjøre byen vår enda mer attraktiv.

Debatten om fortetting må vi ta – skal byen vår vokse, må det nødvendigvis fortettes, men ikke på bekostning av grøntområder! I sentrum kan vi bo tett, og gjerne i høyden, dersom vi har tilgang på gode grøntområder. Fortetting bør foregå der det tidligere har vært industri og i dag er asfalt og betong, og ikke i de grønne lungene våre.

Leserbrevet ble publisert på Fredriksstad Blads debattsider 15. mai – les den på Fredriksstad Blad her

 

Det er nå massiv støtte for vern av Bingedammen/Mørkedalen:

Mørkedalen må bevares slik den er i dag

Innlegg fra Nina Frydenlund, fylkeskoordinator Forum for natur og friluftsliv Østfold, med støtte fra DNT Nedre Glomma, Norsk Ornitologisk Forening Østfold, Naturvernforbundet i Østfold og Østfold Botaniske Forening, som alle sier nei til utbygging i Mørkedalen.

Nei til boliger i Mørkedalen

Innlegg fra lokalsamfunnsutvalgene for Lisleby, Cicignon og Trara, som sier nei til utbygging i Mørkedalen.

Mørkedalen – en naturperle som gjør noe med deg

Innlegg av Svein Åstrøm, forfatter, om hvor vakkert det er i Mørkedalen og om hvordan vi kan kjempe mot utbygging.

 

Bevar nærnaturen i sentrum

Innlegg av Ida Julsen i Miljøpartiet De Grønne, som sier nei til utbygging i Mørkedalen.

Vil stoppe boligplaner: – Å bygge boliger her blir som å bygge en flyplass på Hardangervidda

Fredriksstad Blad i samtale med Stig Torp, initiativtager til folkaksjnoen mot utbygging ved Bingedammen/Mørkedalen, Tina Bergstrøm, Cicignon Lokalsamfunnsutvalg og Jonas Qvale, leder i Bymiljølista i Fredrikstad.

Vern nærnaturen!

Vern nærnaturen skriver Ida Julsen i Fredriksstad Blad, og slutter seg til aksjonsgruppa som vil redde skogen ved Bingedammen/Mørkedal. Det gjør også Bymiljølista. Fredrikstad er heldige som har et slikt område midt i byen. Nå er området truet av planer om bygging av 26 boenheter midt i skogen vår. Underskriftskampanjen har 380 underskrifter – signer den gjerne her: http://www.underskrift.no/vis/7230

 

Lederbytte i Bymiljølista

Årsmøtet 2018 valgte Jonas Qvale til ny leder i Bymiljølista.

Jan-Kåre Fjeld fortsetter som styremedlem, frikjøpt politiker, representant i Bystyret og  gruppeleder frem til kommunevalget 2019.

Skjermbilde 2018-04-08 kl. 13.59.16.png

«Qvale er kulturmedarbeider og jobber til daglig som markedsansvarlig på Blå Grotte. Han sitter i Kultur- og miljøutvalget og er i tillegg vara for Fjeld til Bystyret.

Bymiljølista er et partipolitisk uavhengig parti som i dag inngår i det rød-grønne-samarbeidet. Jan-Kåre Fjeld er eneste representant i Bystyret.

– Bymiljølista er viktig fordi vi tar de litt mindre, og kanskje små sakene. De kan synes ubetydelige, men vi mener de er viktige for folk. Det var faktisk vi som foreslo gratis byferge i 2012-2013, trekker Fjeld frem.»

Fredriksstad Blad (for abonnenter)

Bymiljølista vil ha fontene på Dampskipsbrygga

5. februar 2018
Av Jan-Kåre Fjeld, bystyrerepresentant Bymiljølista.

Kan Fredrikstad bli «Fontenebyen»? Ja, hvorfor ikke? Se bare hva fontenen på Stortorvet har gjort for trivsel og glede og aktivitet, akkurat slik vi ønsker å se et torv! Nå er det et nytt «torv» som skal se dagens lys: Dampskipsbrygga skal oppgraderes og forskjønne byen vår enda mer – der et selvfølgelig mål for planleggerne er å gjøre stedet til en attraktiv møteplass for små og store.

Skjermbilde 2018-04-08 kl. 14.04.45

Men hva er det som gjør en plass attraktiv? Ja, derom strides de lærde og ikke fullt så lærde. Men en ting er de aller, aller fleste enige om, og det er at lyden og synet av rennende, rislende vann og bølgeskvulp har en unik tiltrekningskraft. Så når vi nå diskuterer utforming og materialer og pris for forskjønnelsen av Dampskipsbrygga, mener Bymiljølista at ved å anlegge en fontene på plassen, så er attraktiviteten langt på vei sikret. For mens elva tidvis sørger for bølgeskvulp, vil en fontene komplettere opplevelsen med sitt rennende, rislende vann, og være en uimotståelig kilde til hygge, lek og moro! Tenk det …

Ja til f-ordet: Fontene!

I Bymiljølistas program sier vi at vi er på parti med de fire elementer: ild, luft, jord og vann. Der beskriver vi under «VANN», at vi «anser elvebreddene som et stort uutnyttet potensial for hyggelige, helsefremmende aktiviteter..». Vi sier også at «vi er glade over å se at fontenen på Stortorvet skaper stor trivsel og glede, og vil jobbe for at Fredrikstad får flere fontener og vannskulpturer til glede for små og store».

Det skulle dermed bare mangle at vi ikke fremsetter dette, etter vår mening, svært gode forslaget til utsmykning av byens nye møtested ved elva! Fontener skaper god stemning, med fin estetikk er de vakre å se på, de skaper inspirasjon for lek – og fontener i Fredrikstad er, slik vi ser det, selvfølgelige installasjoner i et bybilde til en by med sterkere tradisjoner med hensyn til vann og sjø, både til nytte og glede, enn de fleste andre byer.

Ja til f-ordet: FONTENE!

 

Innlegget ble publisert i Fredriksstad Blad 5. februar 2018.